پیک نشانه ها گـ گ

با عرض سلام  به شما عزیزانشروع تمرین های هر پیک با دو ، سه یا چهار کارت تصویری به همراه نام هر تصویر است که هدف نشان دادن جایگاه نشانه جدید در کلمه ها و تشخیص شکل های مختلف هر نشانه می باشد. نشانه جدید با رنگ قرمز می باشد ولی تکثیر ما سیاه و سفید می باشد و دانش آموز ما از رنگ متمایز نشانه جدید بهره ای نمی برد ولی با دقت به جای نشانه جدید و توضیح معلم یا ولی این مسئله جبران می شود. نظر شما در مورد این قسمت از پیک نشانه ها چیست و تا چه حد می تواند مفید و سودبخش باشد؟

/ 0 نظر / 61 بازدید