بگذارید کودک خود تکالیفش را انجام دهد.

فعالیت هایی که در دوره ابتدایی به دانش آموزان ارایه می شود در حد توانایی جسمی

 و روحی دانش آموز است و لازم نیست اولیا در انجام این فعالیت ها دخالت کنند.

خانواده ها بخاطر اینکه فرزندانشان کار بهتری به مدرسه ارائه کنند، به جای دانش آموز

 این فعالیت ها را انجام می دهند،وبرای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان

 باید فعالیت های مدرسه توسط خود دانش آموزان انجام شود اگرچه ممکن است کار

 مطلوبی انجام نشود.


والدین نباید به جای فرزندان خود، تکالیف درسی آن ها را انجام دهند زیرا این کار قدرت

 تفکر و ابتکار را از آن ها سلب می کند اما در حد راهنمایی می توانند به کمک فرزندان

 خود بیایند.

خانواده ها باید اجازه دهند که فرزندان آن ها پدیده های اطراف خود را دستکاری کنند و

 شی و اجسام مختلف بسازند که در این صورت دانش آموز از ساخت آن لذت بیشتری

 خواهد برد.

انجام فعالیت های مدرسه توسط والدین به مثابه سلب اعتماد به نفس دانش آموز بوده

 وچنانچه والدین به جای دانش آموزان کارهای او را انجام دهند این عمل باعث سلب

 اعتماد به نفس او خواهد شد و او تصور خواهد کرد که توان انجام کاری را نداردو نخواهد

 داشت.

این گونه رفتارهای ناخوشایند بیشتر در خانواده های فرزند سالار وجود دارد در حالی که

 دانش آموزان باید در یک محیط طبیعی رشد کنند.

گسترش فرزند سالاری در خانواده ها جامعه را تهدید می کند، چنانچه توصیه های دین

 برای تربیت دانش آموزان بکارگرفته شود آن ها برای خود وجامعه مفید خواهند بود و در

 این صورت شاهد نسل خموده و بی اعتماد نخواهیم بود.

/ 1 نظر / 16 بازدید
مامان هومن بحرینی

همیشه بهترینی عزیزم.موفق باشی.فراموش نشدنی هستی[بغل]