تسلط درخواندن

زمانی که نوآموز در خواندن به یک تسلط نسبی رسید چه نکاتی را باید برای رشد او در نظر گرفت ؟

۱-کودک را عادت می دهیم تا به مفهوم و معنی آنچه را که می خواند توجه کند.

۲-به وی آموزش دهیم تا با توجه به علامت های هرجمله آهنگ کلام خود  راتغییر دهد.

۳-به تدریج از خواندن کلمات اعراب دار خودداری کند.

۴-به وی آموزش دهیم تا دایره دید خود را افزایش دهد.

۵-کند یا تند نخواند بلکه متعادل بخواند.

۶- سعی کند درهنگام خواندن برگشت پذیری نداشته باشد.

۷-صداهای اضافی به خواندنش ندهد.

 تند خوانی چیست ؟

تند خوانی در واقع خواندن سریع کلمات نیست بلکه مهارتی است که فردبرای سریعتر

فهمیدن وبرداشت ازکل مطالب یک پاراگراف یاصفحه به کار می گیرد واین مهارت دردوره

ابتدایی صورت نمی گیرد بلکه بیشتردرمقاطع بالاترمورد نیاز است .

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
علی خاصی

باتشکر از معلم گرامی برای ارائه دادن بهترین نکات آموزشی