چرا بلند خوانی ؟!

 پژوهش ها نشان میدهد که بهترین راه آماده کردن کودکان برای یادگیری و حفظ کردن و  رشد مهارت های گفتاری ,بلند خوانی است.این روش همچنین به کودک طریقه  ادای صحیح کلمات را نشان می دهد  و به مهارت های گفتاری آنها کمک  شایانی می کند.

با بلند خواندن کتاب و همچنین در آغوش قرار دادن او و اجرای بعضی از حالات مهیج و  جالب در داستان با صورت و گفتار شما می توانید برای او یک داستان را تبدیل به یک رویای شیرین و به یاد ماندنی کنید ,او همیشه این داستان را به خاطر خواهد داشت و این نحوه خواندن اورا به مطالعه و کتاب خوانی تشویق میکند.

چرا بلند خوانی:

برای کودکان که تازه خواندن را فرا گرفته اند بلند خوانی یک تفریح است که هم   خواننده و هم شنونده لذت ماجرا را درک می کنند و با هم در یک کار گروهی  شیرین و جالب شریک می شوند واین به تحکیم پیوند بین آنها کمک می کند.

وقت گذاشتن برای او همانند او شدن و برای لحظه ای کودکی کردن, اورا به موجودی با ارزش تبدیل می کند.

مهارت های زبانی و کلامی با بلند خوانی بسیار بهبود می یابد . طریقه ادای درست کلمات و گاه تکرار آن می تواند کودک شما را در این راه یاری کند.

با بلند خوانی او چیز هایی جدید در یک داستان کشف می کند و ترغیب می شود تا به کشف مطالب جدید در کتاب های دیگر برود ,چرا که کودکان مکتشفان فعالی هستند.
/ 0 نظر / 28 بازدید