خدایا

خدایا من ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود تو هوایش را داری

نایت اسکین

 

 لبخندی که در چهره ام  می بینی معنایش

  این نیست که زندگی ام بی نقص است،

بلکه قدردان داشته هایم هستم.

 از خدا بخاطر نعمتهایش

 سپاسگزارم.

 

/ 1 نظر / 33 بازدید