در این پست شما  یک عدد دو رقمی انتخاب می کنید بعد جمع دورقمش رو از کل عدد انتخاب شده کم می کنید و عددی که به دست میاد رو از صفحه ای که جلوتون باز می شه به مدت ده ثانیه نگاه می کنید(برای مثال عدد۴۳ که جمع ۴ و ۳ برابر ۷ میشه و اگر آن را از ۴۳ کم کنیم حاصل ۳۶ میشه.) بعد از ده ثانیه عدد شما روی صفحه نشون داده میشه.

 

دانلود