یک بازی فکری و جالب که هوش هندسی شما را امتحان می کند!

در این بازی شما باید مکعب مورد نظر را روی سطح طوری حرکت دهید که پس از گذشتن از روی تمامی مکعب های قرمز و حذف آنها به مکعب طوسی اولیه بازگردد. طوری که هیچ مکعب قرمزی باقی نمانده باشد.

برای شروع بازی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.