جدول شماره 3 مربوط به کلاس اولی ها رو در ادامه ی مطلب دانلود کنید .

 


تشویق با تشکر از کسانی که جدول شماره 1 وشماره 2 را انجام داده اند. تشویق

پسران کلاس اندیشه منتظر حل جدول شماره 3 نیز هستم.

برای دریافت جدول اینجا را کلیک کنید.