سلام

در تاریخ ۱۳٩٢/٢/٢۴ مدرسه بنیان موفق به دریافت احراز رتبه برتر استانی  (مدرسه موفق ) گردید.

 

شکلک های محدثه

و اینک افتخاری دیگر