از والدین محترمی که در جشن میلاد پیامبر شرکت و همکاری نموده اند بخصوص پدر

  سیدپارسا موسویان زاده که در تهیه هدیه گل مریم برای دبستان همکاری کرده اند

 سپاس گزاری می شود.