تکلیف امروز شما:

پسرم:

❤شکلکهــای جالـــب آرویــــن❤صفحات 121 و 122 کتاب صیانت را کامل کن.

❤شکلکهــای جالـــب آرویــــن❤کتاب دیکته شب گاج درس " گـ گ "را برای بزرگترت بخوان.

نفرات برتر مسابقه کتاب خوانی

آقایان :

رادین دیانی ، سپهر صالحی ، صدرا سرمد ، کسرا حقدانی ، پارسا برهانی فر ، آرمین اخوان بهبانی ، کیا فرح آبادی ، محسن محمد باقری ، مانی فیاض