پسرم با توجه به بازی تقارن که در کلاس انجام دادیم این بازی را نیز در خانه انجام بده.

برای انجام بازی بر روی آدرس زیر کلیک کن.

http://www.primaryresources.co.uk/online/reflection.swf