پسرم با توجه به بازی تقارن که در کلاس انجام دادیم این بازی را در خانه انجام بده.

برای انجام بازی بر روی تصویر زیر کلیک کن.