امروز به شاگردانم قول دادم سری دوم بازی مربوط به پرورش دقت را براشون بگذارم.

برای دریافت بازی مرحله دوم اینجا را کلیک کنید.