سلام بر همه ی پسراهای خوب خودم

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیخیلی خیلی دلم براتون تنگ شده  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

انشاالله که تابستان خوبی را شروع کرده باشید  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

و حسابی بهتون خوش گذشته باشه تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی ولی عزیزم یادت نرفته که چه قولی به من داده بودی. تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیمن هم برای اینکه شما قولت یادت نرفته باشه یک پیک تابستانه جدید  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیدیگر هم برای شما عزیز گذاشتم تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 از مامان وبابا بخواه که برات چاپ کنن و شما آن را انجام بده.

بزودی زود می بینمت.

 

                                                                              

   دانلود قسمت اول                                        دانلود قسمت دوم     

 

 با تشکر از خانم توکلی (کودکان خوب من)  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی