هدف از انجام این آزمون آشنایی بیشتر دانش آموزان با جمله سازی است.

برای دریافت آزمون بر روی تصویر زیر کلیک کنید.