از آنجایی که دانش آموزان کلاس اول حروف الفبا را یاد گرفته و با سواد شده اند، بسیار مشتاقند که کتاب های داستان و یا نوشته ای را برای بزرگترها و ویا والدین خود بخوانند.

بنابراین در اواخر سال تحصیلی جمله سازی را باه این صورت با دانش آموزانم تمرین می کنم.5 الی 10 را پای تابلو نوشته واز آنها می خواهم جملاتی مربوط بهم بنویسند .سپس برای هر جمله نقاشی زیبایی بکشند. آنگاه با کمک همدیگر از این دست نوشته های دلبندانم کتابی تهیه شده و هرروز یک الی دو کتاب را در کلاس می خوانیم.

 والدین و آموزگاران محترم باید توجه داشته باشند هر چه ایجاد انگیزه و تشویق کودکان در مقطع دبستان ،به امر کتابخوانی بیشتر باشد ، توانسته ایم این کار مثبت را در وجود آنها نهادینه کنیم.

کتاب زیر راه ها و روشهای ایجاد میل و رغبت به کتاب خوانی در کودکان را به شما یادمی دهد.

برای دریافت کتاب بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 

  لطفا ازنمایشگاه کتاب پسران اندیشه نیز بازدید نمایید.