تصاویررا یکی‌ یکی‌ با دقت ببیند تا به یک پیام زیبا برسید:

 

 http://baranemehr.persiangig.com/Edame-matlab.gif


 

درد و سختی را قبول کنید، آینده پرثمر خواهد بود.

احساس نکنید کاری که می‌کنید رنج است، زیرا همیشه دلیلی‌ برای آن رنج یا کار هست.

پس با درد و مشکل روبرو شوید، دردی که با آن مواجه می شوید قطعاً خوشبختی‌ را به دنبال خواهد داشت.

از خدا بار سبک تر نخواهید، بلکه برای پشتکار قوی تر دعا کنید.

با تشکر از آقای مهر علی گراوند