یکی از مواردی که در طول مراحل یادگیری نقش به سزایی

دارد،پرورش و افزایش میزان دقت است.


  که این امر می تواند در تمام زمینه های تحصیلی کودک ، از

 جمله خواندن ،نوشتن و ریاضی موثر  باشد.در بررسی هایی

 که صورت گرفته ،مشخص شده است که بعضی از غلط های

 دیکته مربوط به بی دقتی کودکان می باشد.مثلا در بعضی

 ازموارد کودک در نوشتن یک کلمه ،دندانه و یا نقطه ها را کم و

یا زیاد می گذاردو یا اینکه علامت تشدید را بالای حروف مناسب

قرار نمی دهد.گاهی نیز مشاهده می کنیم کودک در یک کلمه

حروفی را کم و یا اضافه می کند که این مشکلات می تواند با

 انجام تمرینات مربوطه رفع گردند.

در این مرحله به کودک دو تصویر را نشان می دهیم که به طور

کلی مشابه هستند ولی در یک یا چند مورد جزیی با  هم

 اختلاف دارند.سپس از او می خواهیم آن تفاوت ها را پیدا

کند.برای سهولت کار ، باید به کودک خاطرنشان کرد که از کلی

نگری پرهیز کرده و و اجزای دو تصویر را با هم مقایسه کند تا

بتواند راحت تر با نظم بیشتری تفاوت را بیابد به طور مثال اگر

می خواهد تفاوت های دو انسان را پیدا کند ،ابتدا سر آن ها را

مقایسه کند وسپس به ترتیب به مقایسه ی دستها ،لباس و

 پاهای آن ها بپردازد.به این صورت کودک می آموزد که با نظم

 خاصی پیش رود و به جزئیات توجه بیشتری نشان دهد.

می توان تمامی این مراحل را در قالب بازی با کودک ا نجام داد.

برای دریافت بازی مرحله اول اینجا را کلیک کنید.